Strona Główna


Dzięki zniesieniu ograniczeń, co do ilości osób w kościele, udział w Eucharystii staje się dla wszystkich możliwy. Serdecznie zapraszamy na Msze Święte, które odbywają się według zwyczajowego porządku. Biskup Opolski udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji oraz czujących wzmożony strach przed zakażeniem. Obecni na Mszy Świętej nadal są zobowiązani do zakrywania ust i nosa  


 

   
 
  Link do formularza otwiera kliknięcie w plakat.       
 
 

 

EWANGELIA  31.05.2020

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Copyright (c) 2011 - 2020