Strona Główna

 
 
4 sierpnia odszedł do wieczności ś.p. Sławomir Michalewski, ojciec księdza Pawła Michalewskiego. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 10 sierpnia o godz. 11.00 w kościele św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Księdzu Pawłowi i jego rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i zapewniamy o modlitwie.
 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

 

 


 


Dzięki zniesieniu ograniczeń, co do ilości osób w kościele, udział w Eucharystii staje się dla wszystkich możliwy. Serdecznie zapraszamy na Msze Święte, które odbywają się według zwyczajowego porządku. Biskup Opolski udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji oraz czujących wzmożony strach przed zakażeniem. Obecni na Mszy Świętej nadal są zobowiązani do zakrywania ust i nosa  


 

   
 
  Link do formularza otwiera kliknięcie w plakat.
 

 

       
 
 

 

EWANGELIA  02.08.2020

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Copyright (c) 2011 - 2020