Informacje o Parafii

Komunikat

W związku z Dekretem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, informujemy wiernych, że:

Świadectwo Chrztu i kopia Aktu Chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie oraz w przypadku osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Kopia Chrztu i Świadectwo Chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej / np. pełnomocnictwa /.

Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii Aktu Małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń /np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp/. Świadectwa i kopie Aktów Chrztu i Małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia Aktu Zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

 


 

KANCELARIA   PARAFIALNA 

 czynna:  

Poniedziałek, Środa, Piątek - godzina 16.00 - 16.45

Wtorek, Czwartek - godzina 10.00 - 11.00

Telefon: +48 736 157 099

Adres: pl. Kopernika 12,  45-040 Opole 

NIP      754 - 25 - 24 - 306

REGON          040098947


KONTO:

MBank   
18 1140 2004 0000 3102 7945 8833 
(Tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego.)

 

Liczba mieszkańców: 4500

Kaplice: w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Domy Zakonne: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Miejsca należące: 1 Maja (numery nieparzyste do 29), Armii Krajowej (numery 1-3), Damrota, pl. Daszyńskiego, Dzierżonia, Graniczna, Św. Jacka, Kamienna, Kołłątaja, Konduktorska, pl. Kopernika, Kościuszki (numery nieparzyste 1-21), Krawiecka, Krupnicza, Luboszycka (numery nieparzyste 1-9 i parzyste 2-8), Malczewskiego, Mały Rynek, Nysy Łużyckiej nr 32, Osmańczyka, Ozimska (numery nieparzyste 1-23 i parzyste 2-46), Podgórna, Reymonta, Rzemieślnicza, Sempołowskiej, Staromiejska, Struga, Studzienna, Targowa, Waryńskiego, Św. Wojciecha, Żeromskiego.

Szkoły: LO nr 2, LO nr 5, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół, Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych (Technikum Przemysłu Budowlanych Materiałów Wiążących, Policealne Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), PSP nr 1, PSP nr 23

 

Copyright (c) 2011 - 2020