Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Palmowa 05.04.2020 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień przygotowujący nas do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ze względu na wprowadzone ograniczenia i na mocy Dekretu Biskupa Opolskiego liturgia Triduum Paschalnego będzie się odbywać bez udziału wiernych. Nie będzie procesji rezurekcyjnej, adoracji krzyża oraz poświęcenia pokarmów - zachęcamy do wspólnej modlitwy w gronie rodziny. Bardzo dziękujemy za dostosowanie się do ograniczeń, które służą zdrowiu i bezpieczeństwu naszemu i naszych bliskich i przypominamy, że podczas modlitwy indywidualnej i wspólnej w kościele nie może przebywać więcej jak 5 osób. Osoby które pragną przyjąć Komunię świętą bez udziału we Mszy są proszone o podejście do zakrystii od niedzieli do środy ok. godz. 18.25

Wielki Czwartek

Kościół otwarty w godz. 7.00-18.30

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz 19.30

Wielki Piątek

Kościół otwarty w godz. 7.00-13.30

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00

Wielka Sobota

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie w godz. 8.00-20.00

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwsza Msza o godz. 7.30 pozostałe wg porządku niedzielnego.

Aktualne rozporządzenia przewidują możliwość uczestniczenia we Mszy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego grupie do 50 osób, jednak ze zrozumiałych względów, może to ulec zmianie i dlatego prosimy śledzić pojawiające się komunikaty.

Z sakramentu pokuty można skorzystać po każdej Mszy w zakrystii do środy włącznie. Ze względu na tę ograniczoną możliwość, gorąco zachęcamy, aby podjąć praktykę żalu doskonałego, która wyjaśniona jest poniżej oraz na stronie Diecezji Opolskiej. Podczas Triduum spowiedź po wcześniejszym

telefonicznym umówieniu.

Pierwsza Komunia Święta zostaje przesunięta na 04.10.2020 r.

Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy finansowo wspierają naszą parafię poprzez wpłaty na konto parafialne. Dziękując za Waszą dobroć będziemy pamiętać o Was modlitwie sprawując w Waszej intencji Eucharystie w kolejne dni Triduum Paschalnego. Na czas owocnego przeżywania Triduum życzymy Bożego błogosławieństwa i pełni zdrowia.  


 

Żal doskonały

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).
Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1.Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
2.Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)
3.Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4.Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)
5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.
6.Chwila ciszy
7.Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
8.Prośby
- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9.Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…
10.Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:
Psalm 51, 3-9
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).
(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 

 
Copyright (c) 2011 - 2020